รับสมัครโครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครได้ที่นี่ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2559กรณีพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมใหม่
ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมสมัครได้ที่นี่
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169